Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Uređaj za nadzor i kontrolu vozila"