Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila" LOT2 - Motorna vozila iz programa Dacia pod garancijom