Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila" Lot 1 - Motorna vozila iz programa Volkswagen pod garancijom