Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila" LOT3-Ostala motorna vozila