Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja " Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila" LOT 2 - Motorna vozila iz programa Dacia pod garancijom