Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja " Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila" LOT1 - Motorna vozila iz programa Volkswagen pod garancijom