Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila"LOT2-Motorna vozila iz programa Dacia pod garancijom