Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servisiranje i održavanje službenih motornih vozila"LOT 1-Motorna vozila iz programa Volkswagen pod garancijom