Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Servis i konfiguracija antenskog sustava"