Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava vrata i opreme sa ugradnjom u adaptiranim prostorijama PU Posušje, PU Grude i PU Široki Brijeg"