Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava vozila"