Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava stojećih ventilatora"