Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava skenera"