Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila"LOT3-Policijska Uprava Grude