Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila" LOT2-Policijska Uprava Posušje