Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila" LOT1-Policijska Uprava Široki Brijeg