Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila" LOT 4 - Policijska Uprava Posušje