Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila" LOT 3 - Policijska Uprava Grude