Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila" LOT 2 - Policijska Uprava Široki Brijeg