Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava pranja motornih vozila" LOT 1 - Ministarstvo u sjedištu i Policijska Uprava Ljubuški