Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava potrošnog materijala sa zamjenom za kran HC 190T"