Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava polica za arhivu"