Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava opreme za izdavanje dozvola"