Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja " Nabava obuće za policijske službenike"