Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava motornih vozila kroz 2 LOTA"LOT2-Terensko vozilo