Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava motornih vozila kroz 2 LOTA"LOT1-Putnička vozila