Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja " Nabava mobilnih uređaja "