Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava ljestvi"