Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava laptopa"