Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja " Nabava klima uređaja sa ugradnjom "