Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava goriva za potrebe Ministarstva"Lot 1-Ministarstvo u sjedištu i Policijska Uprava Ljubuški