Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava goriva za potrebe Ministarstva" Lot1-Ministarstvo u sjedištu i Policijska Uprava Ljubuški