Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava fotografske opreme"