Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava auto osiguranja novonabavljenih vozila"