Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja " Kasko osiguranje novonabavljenih vozila"