Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Adaptacija uredskih prostorija Ministarstva i Policijskih uprava"