petak, svibnja 26, 2017 - 10:42

Obavještavaju se kandidati za pohađanje temeljne policijske obuke, a u svezi Javnog natječaja za prijem kadeta za pohađanje temeljne policijske obuke, objavljenog dana 16.09.2016. godine.       

Dana 26.05.2017. godine na oglasnoj ploči MUP-a Županije Zapadnohercegovačke biti će objavljena lista kandidata koji su uspješno obavili testiranja, te popis kandidata koji su predloženi za upošljavanje.

 

       UPRAVA POLICIJE